Útfenntartás

2017. július 8 - 08:50

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § szerinti közútkezelői közfeladatok ellátását cégünk végzi.

Ennek keretében feladataink

Oroszlány Város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló:

  • Nem burkolt utakra vonatkozó úttest, úttartozék javítás
  • Járdák karbantartása
  • Útügyi nyilvántartások kezelése
  • Utak műtárgyak karbantartása
  • Jelzőtáblák karbantartása
  • Burkolatjelek karbantartása
  • Burkolt utak kátyúzása
  • Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása

Kapcsolat

Felelős: Dancs Károly
Telefon: 06-34/560-024
Mobiltelefon: 06-20/416-8741
E-mail: dancs.karoly@oroszlany.hu