Cégismertető

2017. július 19 - 08:00

Oroszlány Város Önkormányzatának számos olyan feladata van, amelyek a saját szervezetében vagy intézményi formában nem végezhetőek el, azokat megbízási-üzemeltetési szerződések útján látja el. Korábban a megbízottak jellemzően az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, elsősorban az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: OSZ Zrt.), illetőleg az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: OKÖ Zrt.) volt. A társaságok az önkormányzati feladatokat részben saját szervezetükkel, részben az általuk alapított Kft-k közreműködésével végezték el.

A Kormány által tervezett közszolgálati holding létrehozásával mind a távhőszolgáltatás, mind a hulladékkezelés érintett volt, ezért a Város az OKÖ Zrt. és OSZ Zrt. főtevékenységétől elkülöníthető településüzemeltetési feladatokat 2014-ben kiszervezte. Az OKÖ Zrt. tulajdonában állt korábban a Varikont Kft., amelyet a nem közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok szállítása céljából alakított, illetve tevékenységi és a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett feladatai körében a parkfenntartás, útfenntartás, téli síkosság – mentesítés település-üzemeltetési feladatok is megtalálhatók voltak.

A Képviselő-testület 177/2014. (XI.25.) Kt. számú határozatával döntött a VARIKONT Kft. teljes üzletrészének megvásárlásáról, ezzel egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaságot hozott létre városüzemeltetési feladatainak ellátására. Az önkormányzat számára ennek előnye hosszabb távon a szolgáltatás biztonsága, illetve színvonalának megőrzésén – esetleg annak emelésén túl -, számos adminisztratív előnnyel is járhat (pl: az önkormányzati megrendelések esetén nem szükséges közbeszerzés lefolytatása).

A Varikont Kft. jelenleg az alábbi feladatokat látja el:

 • Önkormányzati bérlakás-kezelés
 • Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park (ipari park) üzemeltetése
 • Energetikai feladatok
 • Hulladékszállítás
 • Parkgondozás
  • Parktavak kezelése
  • Rétegvíz kezelése
  • Zöldterületek kezelése
 • Útfenntartás
  • Utak / járdák tisztítása
  • Téli síkosságmentesítés
  • Útfenntartás

A társaságról bővebb információ a Tevékenységek/Szolgáltatások menüben található.