Alkalmazott jogszabályok

2017. augusztus 7 - 08:58

A Varikont Szolgáltató Kft. napi tevékenységeit az alábbi jogszabályok figyelembevételével végzi.

Alkalmazott jogszabályok

Törvények

  • 1988. évi I. tv. – a közúti közlekedésről
  • 1993. évi LXXVIII. tv. – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
  • 2003. évi CXXXIII. tv. – a társasházakról
  • 2009. évi LXXVI. tv. – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 2011. évi CLXXXIX. tv. – Magyarország helyi önkormányzatairól

Országos rendeletek

  • 23/2013. (VI.28.) NGM r. – a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Helyi rendeletek

  • 22/2007. (XI.14.) – Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről (mellékletek)