Tények / adatok

2018. június 6 - 13:00

Tulajdonosi szerkezet

tulajdonos neve tulajdoni
arány
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 100%

Gazdasági adatok

Adatok eFt-ban
tulajdonság 2015 2016 2017
Mérleg szerinti főösszeg 86.837 117.456 122.835
Saját tőke összege 54.272 72.777 79.084
Értékesítés nettó árbevétele 80.644 270.556 306.264
Adózás előtti eredmény összege 1.699 19.826 7.150
Mérleg szerinti eredmény összege 1.699 18.505 6.307
Létszám (fő) 10 28 30