2017. szeptember 25 - 12:31

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. szeptember 19-i ülésén tárgyalta az oroszlányi Tudományos és Technológia Park 2016. évi működésével kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztatót készítő A VARIKONT Kft., mint az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park (OTTP) üzemeltetője minden év június 15-ig tesz eleget a jogszabályban meghatározott beszámolási kötelezettségének a Nemzetgazdasági Minisztérium irányába, amely a parkba települt cégek adatszolgáltatásain, éves beszámolóik adatain alapul. A vállalkozásokkal való együttműködést és jó kapcsolatot mutatja, hogy minden vállalat kitöltötte a részére megküldött űrlapot.

OTTP - Kor szerinti megoszlás bemutatása

OTTP – Kor szerinti megoszlás bemutatása

Oroszlány város pályázatot nyújtott be a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére 2016. novemberében, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatott. Ezzel a park további megnevezése: „Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park” lett, amellyel újabb forráslehetőségek nyílhatnak meg nemcsak az együttműködő cégek, de az önkormányzat számára is. (2016. év végén összesen 10 tudományos és technológiai park volt Magyarországon, Oroszlány a 9. településként kapta meg a címet.)

A fenti pályázatával egyetemben a Város az ipari park területét is bővítette, így 74,2 hektárról 121,9 hektárra növelte területét. Nemcsak a terület, hanem a parkban működő vállalkozások száma is nőtt, 14-ről 24-re. A vállalkozásoknál foglalkoztatottak száma 4581 volt a 2016. évben. A tájékoztató által bemutatott évben 15.741 millió forinttal nőt a parkban létrejött beruházások értéke, amelyek összértéke meghaladta a 143 milliárd forintot. A vállalkozások 2016.évi összes nettó árbevétele több mint 265 milliárd forint.

A mellékletként letölthető, a képviselő-testület által is elfogadott tájékoztatóban többek között olvashatunk a OTTP (Oroszlányi Tudományos és Technológia Park) humánerőforrás összetételéről, illetve több szempontú megoszlásairól, a parkban működő vállalkozások társadalmi szerepvállalásáról, valamint az önkormányzat parkot érintő fejlesztéseiről. Külön fejezet foglalkozik az OTTP által gerjesztett munkaerő-igénnyel és az arra adott és adható válaszok lehetőségeiről. Ezzel kapcsolatosan az OTTP-t üzemeltető Varikont Kft. szakemberei egy javaslatot is megfogalmaznak a 2017. évi költségvetés számára.

A teljes tájékoztató innen tölthető le!